Grunnleggeren - Harald Lars Schage - reiste på oppfordring fra noen firmaer i musikk bransjen her hjemme, til Tyskland rett etter siste verdenskrig for å undersøke mulighetene for å importere musikkinstrumenter til Norge.

I Tyskland var situasjonen fremdeles kaotisk etter krigen, og instrumentproduksjonen var minimal.

Ved hjelp av bekjentskaper samt god kjennskap til tysk språk og kultur ble de første kontakter knyttet med produsenter som: Barcarole-Firotti-Galotta-Weltmeister - B&S - Musima - Höfner - Max Spranger - Köstler - Schreiber

 

I de første etterkrigsårene var det ikke musikkinstrumenter av noe betydning her i landet. Potensialet var derfor stort, men mulighetene til import var svært begrenset.

Det var kvoteordninger på innførsel av alle typer nyttevarer. For hver levering fra utlandet måtte det søkes tillatelse gjennom handelsdepartementet.

Konsekvensene av dette systemet var at det tok hele 1 1/2 år fra bestilling til levering av for eksempel munnspill. Først i 1948 kom de første vognlaster med munnspill trekkspill etc. til importørene!

 

 

Sønnen Arild kom inn i firmaet på slutten av 50-tallet, og har fram til 31.12.2009 drevet firmaet sammen med sin kone Kirsten.

Firmaet driver som sin hovedvirksomhet med agenturer for musikkinstrumenter og rekvisita, i tillegg til engros-salg av utvalgte produkter.

Etter mange år i bransjen har kontaktene blitt mange og erfaringen stor, og firmaet Harald L. Schage AS står i dag for kunnskaper og innsikt.

 

Fra 1.1.2010 har en yngre generasjon gått inn for å føre denne kunnskap og innsikt videre i den samme ånd, selv om dette i fortsettelsen vil representeres av andre enn medlemmer av grunnleggerens familie.

 

Tore A. Ødegård, hans ektefelle Tone C. Hundére og Roar Hensvold har etter flere års stadig utvidende samarbeide med Arild og Kirsten Schage overtatt firmaet, og vil etter beste evne forsøke å leve opp til å drive firmaet under en tankegang om at det alltid vil finnes et behov for alle slag akustiske instrumenter av høy kvalitet, som skal være en glede for utøveren å eie og bruke.  I samarbeide med våre forhandlere vil vi gjøre vårt beste for å formidle den beste kunnskap og innsikt om instrumenter og tilbehør til små og store musikere slik at de kan få riktig grunnlag for å velge sine instrumenter og det som trengs for å utøve sin interesse.

 

 

Harald L. Schage AS

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.